Voimmeko auttaa?

* pakollinen tieto
Tetra Tetra

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevat sitoumukset.

Tietosuoja ja sinun yksityisyytesi suojeleminen on TETRA Chemicals Europelle ensiarvoisen tärkeää. Tällä tietosuojaselosteella haluamme kertoa selkeästi ja ytimekkäästi, miten keräämme, käytämme, käsittelemme, varastoimme jne. TETRA Chemicalin asiakkaiden henkilötietoja.

TETRA Chemicals Europe AB valmistaa kalsiumkloridia. Yhtiön tuotemerkkejä ovat: CC road®, CC farm®, CC tech® ja CC food®.

 

Tietosuojaselosteen tarkoitus ja soveltamisala

TETRA Chemicals Europe on sitoutunut pitämään henkilötietosi salassa ja turvassa. Tietosuojaseloste kertoo, kuinka keräämme ja käytämme sinua koskevia henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla on sovellettavan lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), nojalla.

Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavien tahojen henkilötietojen käsittelyä EU:n alueella TETRA Chemical Group -konsernin yritysten toimesta:

Tämä seloste ei koske paikallisten TETRA-yhtiöiden kokonaan EU:n ulkopuolella suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

 

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä, eli henkilötietojen tämän tietosuojaselosteen mukaisesta keräämisestä ja käytöstä vastaavaa oikeushenkilö, on TETRA Chemicals Europe Oy, jonka rekisteröity kotipaikka on Kemirantie1, PL 551, 67 701 Kokkola, Finland.

Muut TETRA Technologies, Inc. Group -konsernin yritykset voivat tietyissä olosuhteissa myös toimia rekisterinpitäjänä, joko itsenäisesti tai yhdessä TETRA Chemicals Europe AB:n kanssa, omia tarkoituksiaan varten ja tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojesi käsittelyn pääasiallinen tarkoitus liittyy ammatilliseen suhteeseemme, johon sisältyvät esimerkiksi seuraavat tarkoitukset:

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi vain lain salliessa. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on:

lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme?

Voimme käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja edellä mainittuja tarkoituksia varten:

Mistä olemme saaneet sinua koskevat henkilötiedot?

Käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot on kerätty:

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita laitteellesi voidaan tallentaa, kun käyt TETRA:n sivustoilla. Käytämme evästeitä verkkosivustojemme kehittämiseen, vierailutietojen keräämiseen sekä palvelujemme räätälöimiseen sinun kiinnostustesi ja tarpeidesi mukaan.

Lisätietoja evästeistä ja niiden käytöstä saat Evästekäytännöistämme.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Voimme jakaa tietosi palveluntarjoajien ja liikekumppanien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä voivat olla esimerkiksi tietojamme isännöivät ja ylläpitävät IT-, teknologia- ja välinetoimittajat sekä mahdolliset markkinatutkimuskumppanit tai muut ammatillisten palvelujen tarjoajat.

Henkilötietojen käsittelijöillä on lupa käsitellä henkilötietojasi vain heiltä tilaamamme palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Edellytämme, että kaikki palveluntarjoajamme huolehtivat heille luovuttamiemme tietojen luottamuksellisuudesta ja tietoturvasta. Heidän on lisäksi noudatettava sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjämme sekä asiaankuuluvia palvelu- ja muita sopimuksia.

Joissakin rajatuissa tapauksissa TETRA Chemicals voi myös luovuttaa henkilötietojasi muille kolmansille osapuolille, jos laki tai meidän oikeutettu etumme niin edellyttää.

Voimme myös luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi TETRA Technologies, Inc. -konsernin sisällä TETRA:n työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.

 

Missä henkilötietojasi käsitellään?

Koska TETRA Technologies,Inc. on globaali konserni, jolla on tytäryhtiöitä ja palveluntarjoajia sekä EU:n ja ETA:n sisä- että ulkopuolella, henkilötietojasi voidaan käsitellä, siirtää tai antaa käytettäväksi myös valtioiden rajojen yli. Jos tietojasi siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, se perustuu päätökseen tietosuojan riittävyydestä, tiedonsiirtosopimukseen tai muuhun EU:n tällaiselle siirrolle hyväksymään mekanismiin.

Tietojen vastaanottajilla on sopimukseen perustuva velvollisuus käyttää henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on luovutettu, ja tuhota tai palauttaa tiedot, kun niitä ei enää tarvita.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n alueelta niiden ulkopuolella sijaitseville TETRA-tytäryhtiöille tapahtuu pääsääntöisesti konsernin sisäisten sopimusten pohjalta, jotka perustuvat henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin varten laadittuihin EU:n vakiosopimuslausekkeisiin.

Miten pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kuin niitä tarvitaan sen tarkoituksen toteuttamiseen, jota varten ne kerättiin, tai sovellettavan lainsäädännön edellyttämän ajan. Henkilötietojen säilytysajan määrittämisessä otetaan huomioon tietojen määrä, luonne ja arkaluontoisuus; tietojen luvattoman käytön tai luovuttamisen mahdollisesti aiheuttama vahinko; tietojen käsittelyn tarkoitus; oikeusvaateiden aikarajoitukset sekä soveltuvat juridiset vaatimukset.

Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit käyttää niitä?

Sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietoihisi liittyen:

Nämä oikeudet eivät ole rajoittamattomia: ne eivät välttämättä koske kaikkia tilanteita, ja niihin voi olla rajoituksia tai poikkeuksia. Esimerkiksi oikeutesi saada pääsy tietoihin voidaan evätä, jos esität toistuvia pyyntöjä lyhyen ajan kuluessa, tai jos pääsyn antaminen tai tietojen korjaaminen loukkaisi toisen henkilön yksityisyyden suojaa tai paljastaisi yhtiön arkaluontoisia tietoja kohtuuttomassa määrin.

Jos haluat tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, tehdä niihin korjauksia, pyytää niiden poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista, vastustaa niiden käsittelyä tai pyytää meitä siirtämään jäljennöksen henkilötiedoistasi toiselle toimijalle, lähetä pyyntösi kohdassa ”Rekisterinpitäjä” annettuun osoitteeseen.

Henkilötietojesi tarkastelemisesta tai muiden oikeuksiesi käyttämisestä ei veloiteta maksua. Voimme kuitenkin veloittaa kohtuullisen maksun, jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton. Tällöin voimme vaihtoehtoisesti kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi.

Voimme joutua pyytämään sinulta tarkempia tietoja, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi ja oikeutesi saada pääsy tietoihin tai käyttää muita oikeuksiasi. Tämä on myös tarpeellinen turvatoimi, jolla varmistetaan, ettei henkilötietojasi luovuteta henkilöille, joilla ei ole niihin oikeutta.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sinun suostumuksesi, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi kyseiseen käsittelyyn. Voit peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla asiasta kohdassa ”Rekisterinpitäjä” annettuun osoitteeseen. Kun olemme vastaanottaneet ilmoituksesi suostumuksen peruuttamisesta, emme enää käsittele tietojasi niihin tarkoituksiin, joihin alun perin annoit suostumuksesi, ellei meillä ole muuta oikeusperustetta kyseiseen käsittelyyn.

Valitukset

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai koet, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi asianmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle eli valvontaviranomaiselle. Asiaankuuluva valvontaviranomainen on todennäköisesti sijaintimaasi valvontaviranomainen tai sen maan valvontaviranomainen, jossa epäilty rikkomus tapahtui.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Ajantasainen versio on aina saatavilla verkkosivuiltamme. Suosittelemme, että luet tietosuojaselosteen aika ajoin uudelleen mahdollisten muutosten varalta.

Tietosuojaseloste
Evästekäytännöt
Evästeasetukset